Logo bg.mybloggersclub.com

Препоръка за бунт: Деца, разкриващи престъпления

Препоръка за бунт: Деца, разкриващи престъпления
Препоръка за бунт: Деца, разкриващи престъпления
Anonim
кошмарен град
кошмарен град

Този кръг от Riot Recommendation е спонсориран от Nightmare City от Andrew Klavan.

Това, което би трябвало да бъде обикновена сутрин, е на път да се превърне в ден на безмилостен ужас.

Като репортер на своя гимназиален вестник, Том винаги е в търсене на нестандартна история. Но от момента, в който се събуди тази сутрин, собственият му живот беше по-странен, отколкото всяко заглавие би могло да каже.

Улиците на неговия град изведнъж стават празни и тихи. Странна мъгла се е дошла от морето и надвисва над всичко. И нещо се движи в тази мъгла. Нещо зло. Нещо гладно. Затваряме Том.

Ужасената приятелка на Том Мари казва, че отговорите се крият в манастира Санта Мария, обитавана от духове руини, стояща сред гора, почернела от горски пожари. Но може ли да й се довери? Глас, който сякаш идва отвъд гроба, го предупреждава, че нищо не е това, което изглежда.

Само едно нещо е сигурно: след като светът му се руши около него, Том има само няколко часа, за да възстанови живота, който е познавал – преди и той също да бъде загубен завинаги в този кошмарен град.

Популярна тема